П Л А Н

роботи методичного об’єднання

вчителів індивідуальної слухомовної роботи

на 2011-2012 н.р.

/Files/photogallery/732/DSC02049.JPG

АНАЛІЗ РОБОТИ МО ЗА 2010 – 2011 н.р.

Втілюючи в життя проблемну тему "Удосконалення індивідуального заняття як засобу розвитку творчості вчителя та слабочуючого учня з урахуванням потреб корекційної спрямованості навчально-виховного процесу", протягом 2010-2011 н.р. кожен педагог-практик МО вчителів індивідуальної слухомовної роботи глибоко розумів, що проведення ефективного заняття, яке досягає поставленої мети, є провідним завданням основною складовою педагогічної діяльності.

Цільовою установкою вчителя індивідуальної слухомовної роботи є розвиток слухового сприймання та навчання словесному мовленню всіх слабочуючих учнів на рівні їх можливостей і здібностей, створення для них умов комфортності та успіху, для залучення кожного конкретного учня в діяльність під час якої учень розвиває пізнавальний інтерес, навчальні та комунікативні уміння.

Зростання фахової майстерності – одна із важливих умов надання учням якісних знань.За результатами атестації в 2010-2011 н.р. вчительці Свінціцькій Ю.А. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, вчителям Перегудовій К.Д., Ткачук Ц.В. підтверджено І кваліфікаційну категорію.

Результати педагогічної діяльності МО дають можливість говорити про хоч незначне, але підвищення відсотка якості знань учнів з розбірливості мовлення та розвитку слухового сприймання.

МК – найпоширеніша форма підвищення кваліфікації шляхом залучення вчителів до дискусій, дискутів, вирішення проблемних ситуацій. Педагоги беруть активну участь у засіданнях (протягом року їх проведено п’ять). Провели три відкритих заняття (вч.Свінціцька Ю.А., Перегудова К.Д., Ткачук Ц.В.).

Важливе місце у вирішенні основних завдань спеціальної школи для дітей зі зниженим слухом – формування словесної мови, як засобу пізнання, спілкування, виховання соціально-зрілої особистості займає позакласна робота з розвитку слухового сприймання та формування вимови.

В рамках проекту "Рідну мову будем знати, берегти і поважати" проведено мовні свята у кожному класі, декада слухомовної роботи, спільно з ровесниками-п’ятикласниками масової школи свято "Струмочком ллється рідна мова".

Поряд з досягненнями існує ряд ресурсів над якими колективу слід працювати надалі, зокрема якість знань слабочуючих учнів має бути значно кращими, щоб менш болісним було входження їх в соціум. Педагоги мають творчо осмислювати соціальне замовлення, впроваджувати досягнення передового педагогічного досвіду, використовувати досягнення психолого-педагогічної науки, інших дисциплін.

Проводити просвітницьку діяльність з батьками. Тісніше співпрцювати з педагогами класів. Проводити моніторинг досягнень якості знань учнів посеместрово.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

на 2008 – 2013 р.р.

"Формування та розвиток життєвих компетентностей дітей з вадами слуху в контексті комплексної реабілітації"

Прогнозуючий кінцевий результат: досягнення життєвого успіху школярів зі зниженим слухом

Проблемна тема школи-інтернату

на 2011 – 2012 н.р.

Трансформування знань в стійкі життєві уміння та навички як важливий компонент життєтворчості.

Проблемна тема методичної об’єднання

"Створення умов для трансформування знань та навичок правильного виразного інтонаційного мовлення на індивідуальному занятті в стійкі життєві уміння – важливий компонент життєтворчості".

ВІДОМОСТІ ПРО ВЧИТЕЛІВ

№ п/п Прізвизе, ім”я, по батькові Освіта Стаж Кваліфікація, дата присвоення Який предмет, у якому класі читає
1. Господарчук Валентина Миколаївна вища 29 вища 2009 індробота
3. Перегудова Клара Дмитрівна вища 48 І кат. 2010 індробота
4. Прогонова Лариса Антонівна вища 23 вища 2009 індробота
5. Свінціцька Юлія Андріївна вища 38 вища 2010 індробота
6. Тарасюк Світлана Анатоліївна вища 23 вища 2009 індробота
7. Ткачук Цезарина Володимирівна вища 51 І кат. 2010 індробота

Основні напрямки роботи

В 2011-2012 н.р. МО працюватиме над темою: "Створення умов для трансформування знань та навичок правильного виразного інтонаційного мовлення на індивідуальному занятті в стійкі життєві уміння – важливий компонент життєтворчості ".

Навчально-виховна робота спрямовується на формування у слабочуючих школярів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потребує сучасне життя.

Вона має забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розвитку індвідуальних здібностей, розвивати словесне мовлення, вміння бути комунікативними.

Зосередити увагу на підвищення рівня навчальних досягнень учня, зокрема наближення усної мови школярів з порушенням слуху до природничого звучання мови чуючих людей.

Впроваджувати інноваційні технології в практичну роботу.

Зосередити увагу на практичній спрямованості занять, впровадженні прийомів диференційованого навчання, сучасних форм групової роботи.

Шляхи реалізації поставлених завдань

1. Вивчати методичні рекомендації щодо організації роботи з розвитку слухового сприймання мови і формування вимови у школах для дітей зі зниженим слухом.

2. Відвідувати обласні курси підвищення кваліфікації в ОІПОПП.

3. Проводити свята звуків, мовні ранки, декаду з метою підвищення інтересу до вивчення предмету.

4. Ознайомитися з кращим педагогічним досвідом роботи творчих вчителів:

а) взаємовідвідування уроків;

б) ознайомлення і вивчення досвіду роботи вчителів, висвітленого на сторінках журналів "Дефектологія", "Початкова школа", газети "Дефектолог".

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Хто проводить Клас Методична мета Термін викон.
1. Тарасюк С.А. 3 Методика постановки звука "К" грудень
2. Свінціцька Ю.А. 12 Методика проведення групового заняття з розвитку слухового сприймання в старших класах. лютий

Індивідуальна тематика для самоосвіти

Господарчук В.М. Івикористання ігрових та навчальних ситуацій під час роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови на індивідуальних заняттях в школі для дітей зі зниженим слухом.
Свінціцька Ю.А. Робота над інтонацією важлива складова формування у слабочуючої дитини емоційного забавлення мовлення.
Прогонова Л.А. Робота над словесним наголосом – важливий чинник у формуванні словесного мовлення слабочуючих школярів.
Перегудова К.Д. Виховання якості вимови – важливий компонент формування мовленнєво-комунікативних компетентностей учнів, що мають ваду слуху.
Тарасюк С.А. Усунення вад голосу -важливий етап в роботі над розвитком слухового сприйманням та формуванням вимови у дітей зі зниженим слухом.
Ткачук Ц.В. Робота над збагаченням і активізацією словникового запасу – складова формування усного мовлення слабочуючих дітей.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

І засідання (вересень)

1. Про виконання плану МО в минулому навчальному році та затвердження плану роботи на 2011-2012 н.р.

2. Опрацювання офіційних документів МОН України.

3. Аналіз рекомендацій щодо організації та проведення індивідуальних занять з розвитку слухового сприймання та формування вимови в 6-11 кл.

4. Вивчення пояснювальної записки до програм з розвитку слухового сприймання в підготовчому-четвртому класах.

5. Обговорення індивідуальних проблемних тем.

Робота між засіданнями

1. Проаналізувати календарне планування, спланувати контрольні.

2. Забезпечити оформлення мовних куточків, зошитів взаємозв’язку вчителів індивідуальної роботи з педагогами класів.

3. Проведення спецсемінару: "Роль залишкового слуху в процесі корекції та автоматизації вимовних навичок учнів".

4. Відпрацювати мовленнєвий матеріал з дітьми-учасниками свят: "Дня Учителя", "Чарівна осінь".

5. Провести контрольні перевірки результативності роботи над звуковимовою.

6. Участь у підготовці та засіданні ПР.

7. Підготовка та випуск МВ "Особлива дитина протребує особливої уваги"

ІІ засідання (жовтень)

Заняття в дидактичній майстерності

1. Звіт вчителів про наявність і використання дидактичного матеріалу (Виставка кращих зразків дидактичного матеріалу).

2. Використання дидактичного матеріалу при засвоєнні словника слабочуючими дітьми (Перегудова К.Д., Ткачук Ц.В.).

3. Сучасні сурдотехнічні засоби у корекційному навчанні з вадами слуху (Господарчук В.М., Свінціцька Ю.А.).

4. Роль спряженого мовлення під час навчання звуковимові, словесному мовленню дітей з недоліками слуху (Тарасюк С.А.)

5. Звіт про самоосвіту вч.Прогонової Л.А.

Робота між засіданнями

1. Відвідування занять та уроків у колег.

2. Проведення семестрових контрольних робіт.

3. Підготовка до Новорічних свят (відпрацювання мовного матеріалу з учнями).

4. Підготовка та випуск методичних матеріалів зі специфіки роботи школи для педагогів і батьків.

5. Участь у загальношкільних батьківських зборах "Співпраця сім’ї та школи у вихованні культури здоров’я, мотивації до здоров’я".

6. Підготовка та проведення спецсемінару "Правила спілкування батьків зі слабочуючою дитиною".

ІІІ засідання (січень)

Круглий стіл "Підвищення виразності мовлення дітей зі зниженим слухом через впровадження в навчально-виховний процес нових освітніх технологій" (спільно з педагогами молодших класів)

1. Аналіз контрольних робіт з розвитку слухового сприймання та формування вимови (Тарасюк С.А.).

2. Якість вимови – важливий компонент розвитку мовлення дитини з порушеним слухом. Самоаналіз та аналіз відкритих занять. (вч.Тарасюк С.А., вих.Сладковська І.В.).

3. Формування мовленнєвої компетенції слабочуючих школярів на уроках читання (самоаналіз та аналіз відкритих уроків читання) (вч.Змієвська Л.І.)

4. Книжково- журнальна виставка з розділів, тем, проблем, інтересів.

Робота між засіданнями

1. Підготовка та проведення спецсемінару "Створення мовленнєвого середовища – важливий чинник формування мовленнєвої компетенції слабочуючих школярів".

2. Проведення відкритого заняття з розвитку слухового сприймання у 12 кл. (вч.Свінціцька Ю.А.).

3. Підготовка і участь у конкурсі юних декламаторів.

4. Підготовка та проведення проекту "Рідна мово! Яка твоя сила!.."

5. Оформлення матеріалу проекту.

ІУ засідання (березень)

Творчий семінар "Активізація пізнавальної та розумової діяльності слабочуючих школярів".

1. Діагностика роботи з формування зв’язного мовлення учнів початкової школи та визначення оптимальних орієнтирів (Тарасюк С.А.).

2. Шляхи формування мовленнєвих умінь на індзаняттях з розвитку слухового сприймання та формування вимови.

3. Роль сучасних сурдотехнічних засобів в забезпеченні організації управління процесами розвитку особистості учня.

4. Сучасні комп’ютерні технології в корекційно-компенсаторній роботі (вч.Господарчук В.М.)

Робота між засіданнями

1. Підготовка і проведення спецсемінару: "Удосконалення навчально-виховного процесу в спеціальній школі через дотримання специфікі уроку".

2. Підготовка до творчого звіту МО про реалізацію проблемної теми школи.

3. Складання графіків проведення контрольних робіт.

4. Рейд-перевірка стану збереження слухових апаратів.

У засідання (травень)

1. Звіти вчителів про рівень навчальних досягнень учнів за 2011-2012 н.р.

2. Підсумкова діагностика фахової підготовки, педагогічної майстерності членів МО (Для визначення структури методичної роботи на наступний навчальний рік).

3. Звіт голови МО про реалізацію проблемної теми.

4. Оцінка досягнень і недоліків та визначення шляхів удосконалення роботи МО на 2012-2013 н.р.

Робота між засіданнями

1. Проведення підсумкових контрольних робіт з розвитку слухового сприймання, виразності мовлення.

2. Повонення новими матеріалами методичного бюлетня "Дзвіночок".

Кiлькiсть переглядiв: 395

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.