П Л А Н Р О Б О Т И

МЕТОДИЧНОГО ОБ"ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

НА 2011-2012 Н.Р.

/Files/photogallery/732/DSC01467.JPG

ПРОБЛЕМНА ТЕМА ШКОЛИ

Трансформування знань в стійкі життєві уміння та навички як важливий компонент життєтворчості слабочуючих школярів

ПРОБЛЕМНА ТЕМА МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

Формування ключових комунікативних умінь та навичок на уроках рідної мови та літератури - основний чинник розвитку життєтворчих здібностей слабочуючих школярів

ВІДОМОСТІ

про членів методичної комісії
№ п/п Прізвище членів МК Освіта Стаж спец. Рік проходже-ння курсів Рік проходжен-ня атестації Кате-горія звання Який пре-дмет чи-тає
1. Стужук Г.І. вища 31 2007 2008 вища 5, 6 кл. укр. мова і літер.
2. Яскевич Л.В. вища 34 2004 2010 вища 11, 12 кл. укр. мова і літер.
3. Баранова Р.В. вища, деф. 28 2007 2008 Вища, вч.-мето-дист 8 кл. укр.мова
4. Воронецька Г.К. вища 16 2005 2006 І 7, 10 кл. укр. мова і літер.
5. Нестерчук Л.А. вища 10 2007 2009 ІІ 11, кл. укр. мова і літер.
6. Тищенко О.Я. вища 21 2008 2010 вища 7-12 кл. світова літер.
7. Лютко Н.В. н/вища 2007 - 8 кл. історія 9, 10 кл. правознавство
8. Котюк О.В. вища 2008 - 5,6,7,9, 10, 11, 12 кл. історія
9. Лисак М.В. вища
10.

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ УРОКІВ

№ п/п Хто проводить Клас Методична мета Термін проведення
1. Стужук Г.І. 8 Використання наочності на уроках української мови та літератури
2. Нестерчук Л.А. 6 Розуміння як феномен читання
3. Тищенко О.Я. 12 Індивідуальний і диференційований підхід до учнів
4. Котюк О.В. 6 Навчання діалогічного мовлення на уроках історії
5. Лисак М.В.

Засідання І (вересень)

Ділова розмова

1. Аналіз роботи методичної комісії за 2010-2011 н.р. та завдання на 2011-2012 н.р.

2. Затвердження плану роботи на 2011-2012 н.р.

3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями МО щодо вивчення української мови та літератури у 2011-2012 н.р.

4. Опрацювання :

а) вимог до єдиного мовного режиму в школі для слабочуючих дітей;

б) інструкції до виконання письмових учнів і перевірки зошитів у 5-12 класах;

в) критерії оцінювання мовних знань і умінь учнів;

5. Обговорення вимог до сучасного уроку.

6. Розподіл обов’язків між членами МК щодо участі у випуску газети «На хвилях шкільного життя».

7. Затвердження плану роботи з обдарованими слабочуючими учнями.

Методична література

1. Методичні рекомендації Міністерства освіти України щодо: а)вивчення рідної мови у 2011-2012 н.р.

б) оформлення в класних журналах результатів навчальних досягнень з української мови;

в) вимоги до виконання письмових робіт учнів ЗОШ і перевірки зошитів у 5-12 класах.

Засідання ІІ (листопад)

Круглий стіл

Вироблення умінь і навичок на уроках рідної мови та літератури самостійно застосовувати знання в практичній діяльності – основа розвитку комунікативних здібностей слабочуючих школярів

1. Формування практичних мовних умінь і навичок слабочуючих учнів на уроках рідної мови та літератури. (Воронецька Г.К.)

2. Словникова робота в системі навчання мови дітей зі зниженим слухом.

3. Роль читання як основного чинника у формуванні комунікативних вмінь і навичок слабочуючих учнів, розвитку їх інтелектуальних здібностей.(Нестерчук Л.А.)

4. Розвиток діалогічного мовлення – складова комунікативної компетентності учнів зі зниженим слухом (Лютко Н.В.)

5. Значення письмових робіт в мовному розвитку дітей зі зниженим слухом (Стужук Г.І.)

6. Самостійна робота на уроках рідної мови та літератури – один з компонентів життєтворчості слабочуючих дітей.

7. Калейдоскоп педагогічних новин.

8. Відкритий урок (Стужук Г.І.)

Робота між засіданнями

1. Г.Шелохова «Система вправ і завдань з формування монологічного і діалогічного мовлення». Журнал УМЛШ №5, 2010р.

2. Методичні рекомендації щодо корекційної роботи на уроках рідної мови та літератури.

3. Стаття Н.Бондаренко «Проблеми словникової роботи на уроках української мови та літератури та шляхи їх розв’язання». Журнал УМЛШ №7, 2010р.

Засідання ІІІ (січень)

Творчий семінар

Корекційно-компенсаторна робота на уроках рідної мови та літератури – важлива умова підвищення мовної грамотності слабочуючих школярів

1. Робота з розвитку слухового сприймання на уроках рідної мови та літератури для слабочуючих учнів.(Тарасюк С.А.)

2. Корекційна робота на уроках рідної мови як засіб підвищення виразності мовлення дітей зі зниженим слухом.(Стужу Г.І.)

3. Роль індивідуальних слухових апаратів на уроках рідної мови та літератури. (Воронецька Г.К.)

4. Жестова мова – важливий помічник в оволодінні слабочуючими школярами програмового матеріалу з мови та літератури (Нестерчук Л.А.)

5. Робота над інтонацією та виразністю мовлення - складова успішного навчання слабочуючих учнів (Яскевич Л.В.)

6. Особливості творчих здібностей слабочуючих учнів на уроках рідної мови та літератури (психологічний аспект).(Психолог Мойсеєнко Я.В)

7. Використання індивідуальних слухових апаратів на уроках рідної мови та літератури – складова успішного навчання слабочуючих учнів (Тищенко О.Я.)

8. Відвідування відкритого уроку (Нестерчук Л.А.)

Робота між засіданнями

1. Методичні рекомендації щодо колекційної роботи на уроках рідної мови та літератури.

2. Концепція спеціальної освіти осіб з вадами психофізичного розвитку.

3. Нові підходи в організації навчання дітей з вадами слуху.

Засідання ІV (березень)

Педагогічний міст

Використання ефективних форм і методів навчання на уроках рідної мови та літератури – основа формування стійких життєвих умінь та навичок слабочуючих школярів

1. Впровадження технології особистісно-зорієнтованого уроку – один із шляхів формування комунікативних умінь і навичок слабочуючих школярів на уроках рідної мови (Баранова Р.В.)

2. Дослідницька діяльність на уроках словесності – важливий аспект в розвитку інтелектуальних здібностей дітей зі зниженим слухом (Лисак М.В.)

3. Роль проектної технології на уроках рідної мови та літератури - основа формування комунікативної компетентності слабочуючих учнів, їх інтелектуального та соціального розвитку (Тищенко О.Я.)

4. Удосконалення структури уроку рідної мови та літератури через впровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій.

5. Диференційоване навчання на уроках рідної мови та літератури –складова успішного засвоєння слабочуючими учнями програмового матеріалу (Стужук Г.І.)

Робота між засіданнями

4. Н.Подранецька. Проектна технологія на уроках рідної мови та літератури.(ЖУМЛШ № 8, 2009 р.)

5. Дидактичне мовлення для формування комунікативної компетентності учнів (ЖУМЛШ № 7, 2010 р.)

Засідання ІV (травень)

Від мудрого наставника до молодого творчого вчителя

1. Обговорення проведених заходів:

а) предметних тижнів;

б) олімпіади з рідної мови;

в) контрольних робіт.

2. Підсумки роботи методичної комісії за 2011-2012 н.р.

3. Звіт молодих вчителів про результати роботи «Мої педагогічні знахідки».

4. Моделювання плану роботи МК на наступний рік.

Питання самоосвіти

1. Роль і місце словникової роботи в системі навчання мови дітей зі зниженим слухом (Яскевич Л.В.)

2. Проектна технологія на уроках рідної мови та літератури – основа формування комунікативної компетентності слабочуючих учнів, їх інтелектуального та соціального розвитку (Баранова Р.В.)

3. Диференційоване навчання на уроках рідної мови та літератури – умова успішного засвоєння слабочуючими учнями програмового матеріалу (Стужук Г.І.)

4. Жестова мова – важливий помічник в оволодінні слабочуючими школярами програмового матеріалу з мови та літератури (Воронецька Г.І.)

5. Використання технологій особистісно зорієнтованого уроку – один із шляхів формування комунікативних умінь і навичок слабочуючих школярів на уроках світової літератури (Тищенко О.Я.)

6. Читання – основний чинник у формуванні комунікативних умінь і навичок слабочуючих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей (Нестерчук Л.А.).

7. Формування комунікативних умінь і навичок на уроках історії (Лютко Н.В.)

8. Діалогічне мовлення – невід»ємна складова комунікативної компетентності дітей зі зниженим слухом на уроках історії (Котюк О.В.)

П.І.Б. К-сть учнів Рівень навчальних досягнень учнів % на Творчому рівні Середній бал
Початко- вий середній достатній високий
Баранова Р.В.
Яскевич Л.В.
Стужук Г.І.
Воронецька Г.К.
Нестерчук Л.А.
Тищенко О.Я.
Котюк О.В.
Лютко Л.В.
Лисак М.В.
Кiлькiсть переглядiв: 337

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.