МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРЕКЦІЙНО-

КОМПЕНСАТОРНОЇ РОБОТИ В ЦЕНТРІ

ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ

На сучасному етапі реформування спеціальної освіти необхідним є докорінне пересмислення парадигми навчання і виховання дітей з порушеннями слуху, освоєння і запровадження прогресивних педагогічних технологій формування особистості учня, створення умов для самореалізації його внутрішніх якостей. Тому засвоєння нових знань з спеціальної педагогіки та психології, оволодіння передовим педагогічним досвідом та впровадження його в практику стали нормою роботи методичного об”єднання вчителів індивідуальної слухомовної роботи, яким керує досвідчений педагог з багаторічним стажем роботи в спеціальній школі для дітей зі зниженим слухом Свінціцька Юлія Андріївна. Ця енергійна, творчо працююча вчителька завжди в пошуку ефективних форм і методів роботи.

/Files/photogallery/732/DSC02049.JPG Головні завдання, над вирішенням яких працюють педагоги цього методоб”єднання, випливають із проблемних науково-методичних тем, над реалізацією яких працює весь педагогічний колектив.

Це:

-досягнення якісно нового рівня у розвитку слухового сприймання, формування вимови, розвитку зв”язного усного мовлення як засобу спілкування дітей з порушеннями слуху шляхом запровадження елементів інноваційних технологій системи особистісно орієнтованого навчання;

-підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів індивідуальної слухо-мовної роботи;

-надання конкретної дієвої допомоги в реалізації специфічних завдань навчання слабочуючих дітей вчителям–класоводам, вчителям-предметникам, вихователям та батькам.

З метою активізації роботи методичного об”єднання над розв”язанням головних завдань запроваджуються різні форми діяльності педагогів. Однією з важливих форм роботи є заслуховування та обговорення доповідей, метою яких є підвищення науково-теоретичної підготовки вчителів, інформування їх про досягнення сучасної сурдопедагогічної науки та передового педагогічного досвіду по впровадженню інноваційних технологій навчання слабочуючих дітей.

Вчителі Тарасюк С.А., Свінціцька Ю.А., Прогонова Л.А., Господарчук В.М. обирають для своїх виступів актуальні теми, пропонують нові ідеї, діляться власним досвідом проведення індивідуальних занять.

Доповідачі не лише доводять до відома педагогів наукову інформацію, необхідну для діяльності кожного з них, а й показують місце та шляхи її застосування на практиці.

Важливе місце в роботі методичного об”єднання посідають практичні заняття, на яких детально розглядаються окремі теоретичні положення, демонструється практичне їх застосування. Відомо, що багатьом дітям з порушеннями слуху властиві такі дефекти голосу, як гугнявість, фальцет, хрипкість. А тому на спільних засіданнях методичного об”єднання вчителів індивідуальної роботи і вчителів-класоводів, вчителів- дефектологів і вихователів досвідчені вчителі Перегудова К.Д., Ткачук Ц.В. показують види вправ, за допомогою яких усуваються порушення голосу.

Також на практичних заняттях демонструються способи постановки окремих звуків, які важко засвоюються учнями (Р, Й).

Застосовуються різні види індивідуальної методичної роботи з педагогами. Серед них допомога молодим колегам в підготовці до заняття чи уроку, його моделювання. підбір мовного матеріалу, який пропонується для слухового сприймання, підбір контрольних фраз, тощо.

Відкриті заняття та позакласні заходи, які проводяться щочверті, як правило, є не лише засобом пропаганди передового досвіду, а практичним втіленням ідей, що обговорюються на засіданнях методичного об”єднання, показом шляхів застосування досягнень педагогічної науки, які ще не стали надбанням усіх вчителів.

Традиційно відкрите заняття – це заняття, на якому присутні колеги по методичному об”єднанню, представники адміністрації. В нашій школі практикується проведення таких занять кожним учителем. Обов”язково визначається його методична мета. Це спонукає вчителя цілеспрямованіше готуватися до зайняття, проводити його так, щоб найбільш рельєфно показати свій досвід роботи. Водночас визначення методичної мети робить цілеспрямованим і спостереження вчителів, присутніх на занятті. Вони налаштовані простежити, як же реалізується ця мета. Усе це підвищує ефективність відкритого зайняття у поширенні передового педагогічного досвіду.

Досить ефекктивною формою навчально-методичної роботи є взаємовідвідування вчителями занять та позакласних заходів. Вона спрямована на те, щоб обмінюватись досвідом, а також здійснювати колегіальну взаємодопомогу в корекційно-компенсаторній роботі. Таке взаємовідвідування , в основному, відбувається в двох напрямках:

1) відвідування занять і позакласних заходів молодими вчителями у досвідчених з метою вивчення їх досвіду;

2) відвідування досвідченими педагогами зайняття у молодих колег з метою надання їм товариської допомоги.

Також практикується взаємовідвідування занять за межами методичного об”єднання, тобто вчителі індивідуальної слухо-мовної роботи відвідують самопідготовку, позакласні заходи у вихователів, учителів-предметників з метою надання методичної допомоги в реалізації специфічних завдань навчання слабочуючих дітей. Причому при взаємовідвідуванні визначається конкретна мета, наприклад надати допомогу виховательці в підборі мовного матеріалу для пред”явлення на слух під час самопідготовки, тощо.

В роботі методичного об”єднання важливе місце займає вивчення нормативних документів про спецшколу, інструктивно-методичних листів, матеріалів Всеукраїнських науково-практичних конференцій з питань спеціального навчання, соціалізації дітей з порушеннями слуху, огляд методичної та наукової літератури з питань сурдопедагогіки, фахового журналу „Дефектологія”, ,, Дефектолог”.

Також проводяться нетрадиційні форми роботи. Так у минулому навчальному році була проведена загальношкільна акція під девізом „Допоможи собі сам”, метою якої були узагальнення та опис досвіду роботи вчителів-предметників, класоводів, вихователів. Найактивнішу участь в цьому заході взяли вчителі індивідуальної слухо-мовної роботи.

Вчителі, які атестуються, проводять відкриті тижні для своїх колег мовні свята, конференції, виставки наочності, роздаткового матеріалу, виготовленого власними руками, проводяться творчі звіти.

Крім роботи по підвищенню кваліфікації, вчителі індивідуальної слухо-мовної роботи проводять багато просвітницьких заходів серед молодих педагогів, які не мають спеціальної дефектологічної освіти, батьків з метою ознайомлення їх із спеціальними прийомами і методами навчання дітей зі зниженим слухом.

Щомісяця проводяться семінари з практичним показом відповідних видів роботи з розвитку слухового сприймання, проведення фонетичної ритміки, фонетичної зарядки, вправ на засвоєння ритміко-інтонаційного малюнка слова, речення та ін. /Files/photogallery/732/тгншшгн.jpg

Підготовлено ряд пам”яток та рекомендацій, які допомагають вихователям, батькам закріплювати в дітей набуті навички.

Такий підхід до навчання слабочуючої дитини дає можливість долати їй труднощі, набувати досвіду мовленнєвого спілкування, сприяє формуванню активної особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 914

Коментарi

 • Vanessita

  2013-09-10 21:01:21

  Real brain power on diasypl. Thanks for that answer!...

 • Ebrahim

  2013-09-09 14:43:18

  Always resfirheng to hear a rational answer....

 • Issa

  2013-09-08 16:09:30

  You got to push it-this esaentisl info that is!...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.