Бінарний урок української мови та історії

(11-А клас)

Проведений в рамках проекту «Рідній школі - 60»

Етап презентації

Вчителі:

української мови - Баранова Р.В

історії - Свінціцька О.В

Тема:Середня спеціальна та вища освіта в Україні в 60-80-х роках ХХ століття. Шкільна освіта – важливий етап у здобутті спеціальної та вищої освіти молоді з вадами слуху (на місцевому матеріалі). Елементи практичної риторики. Техніка підготовки та структура виступу.

Мета: Сприяти ознайомленню учнів зі станом середньої спеціальної та вищої освіти в Україні в 60-80 рр. ХХ ст. На основі матеріалу про становлення та розвиток рідної школи показати роль спеціальної шкільної освіти у здобутті професії. Поглибити знання учнів про жанри мовлення. Формувати вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, підбирати у додатковій літературі потрібні факти для побудови виступу. Розвивати зв′язне мовлення, збагачувати активний словниковий запас. Коректувати вимову звуків. Виховувати історичну самосвідомість школярів, повагу до культурних надбань українського народу, любов до навчання та прагнення поглиблювати свої знання.

Обладнання: таблиці з планом підготовки до виступу, з переліком назв вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Хід уроку.

I. Організація класу до роботи.

- Доброго дня усім!

- Який у вас урок?

- Хто черговий у класі?

- Олю, прозвітуйся!

(Звіт чергової про присутніх і відсутніх дітей, про наявність слухових апаратів, підготовку класу до уроку)

- Який у вас настрій?

(Діти показують фішки і говорять фразу)

- Чому ти веселий (сумний)?

- Діти, Наташа сумна, зробіть їй комплімент. (Діти по черзі говорять Наташі приємні слова типу "Ти найкраща"...)

- Який черговий звук?

- Не забувайте чітко і виразно говорити всі звуки, слова, речення, дотримуючись інтонації.

- Пригадайте наше правило.

Гарно говоримо, правильно розповідаємо.

Мовлення своє розвиваємо.

II. Мовна хвилинка (Інтерактивна вправа "Мікрофон")

- Сьогодні ми проведемо мовну хвилинку по-особливому, граючись у гру "День народження". Уявіть собі, що на ваш день народження прилетіла фея, яка може виконати всі ваші бажання, мрії. І якщо вони дуже важливі, то обов′язково здійсняться. Зараз почуємо, про що мріє кожен з вас. Слухайте і виправляйте помилки товаришів.

(Кожна дитина, приймаючи уявний мікрофон, висловлює своє бажання)

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

Вчитель: Перш ніж перевірити домашнє завдання, повторимо словник.

(Діти читають з таблиці словник, що опрацьовувався протягом кількох уроків і пояснюють значення слів, вводячи кожне слово в речення)

Комплімент, риторика, оратор, виступ, жанри мовлення, аудиторія, професія, знання та інші

Зараз перевіремо домашні завдання.

- Що було задано додому?

(Повторити тему "Риторика", підготуватися до написання виступу).

Двоє учнів працюють над тестом. (див.дод.№ 1)

Двоє учнів розв’язують кросворд (див.дод. № 2)

Решта відповідають на запитання.

Вчитель: Наташо, Олю, опустіть очі вниз. Решта дітей уважно дивіться на мене:

- Що називається риторикою?

- Назвіть жанри красномовства.

- Яка країна вважається батьківщиною риторики?

- Назвіть відомих давньогрецьких ораторів.

- Що сказав про оратора Цицерон?

- Чому вивчення риторики є актуальним на сучасному етапі?

Перевірка виконання завдань (тести, кросворд) Підсумок перевірки домашнього завдання. Оцінювання кількох учнів.

ІV. Оголошення і мотивація теми.

- Діти, урок сьогодні у нас незвичайний, він поєднує в собі два предмети – рідну мову і історію, тому і вести його ми будемо удвох з Ольгою Володимирівною і провацюватимемо 2 уроки.

- Про що ж сьогодні йтиметься на нашому уроці, ви дізнаєтесь, відгадавши дві загадки (клас ділиться на дві групи, кожна група отримує різні загадки).

1. Стоїть дім, увійдеш в нього сліпим, а вийдеш зрячим (школа).

2. На базарі не знайдеш, на вагах не зважиш (знання).

Які два слова ви отримали?

Побудуйте речення зі словами: школа,знання.

Подивіться на тему уроку і скажіть, що ми чекаємо від нашого уроку. Які очікувані результати представимо, що маємо навчитися.

На уроці ми дізнаємося... (продовжіть речення).

ü Якою була середня та спеціальна освіта в Україні в 60-х ХХ ст.

ü Яку роль відіграє шкільна освіта в житті людини:

ü На уроці ми ознайомимось ... (продовжіть речення)

( з елементами практичної риторики та технікою підготовки виступу.)

ü А для чого вам потрібна ця тема? Як ви думаєте?

ü Чи чули ви раніше виступи?

Діти, через кілька тижнів у нашій школі відбудеться конференція для старшокласників на тему "Знання і майбутня професія".

Уявіть собі, що вам потрібно виступити на ній перед своїми друзями. А щоб виступити, треба підготувати виступ. І сьогодні на уроці ми будемо це робити.

V. Робота над новим матеріалом.

1. Робота за таблицею "Композиція виступу" (див.дод. № 3)

Що означає виступити?

- Як треба готувати виступ?

Опрацювання пам’ятки "Як готуватися до публічного виступу".

Кожна дитина отримує картку із запитанням і дає відповіді:

1 учень На які дві групи поділяються виступи?

2 учень Що означає "виступити"?

3 учень Що важливо продумати у кожному виступі?

4 учень Назви основне правило виступаючого.

Вчитель Отже, діти, на яку тему вам треба написати виступ?

"Знання і майбутня професія".

Тема є, а де взяти матеріал для побудови виступу.

Я передаю естафету вчительці історії Ользі Володимирівні. З уроку історії ви зможете багато запозичити для свого виступу, тільки слідкуйте уважно за змістом уроку. Це вам допоможе в кінці уроку побудувати власний виступ на тему "Знання і майбутня професія".

2. Продовжує урок вчитель історії.

Вчитель: "Цей урок ми проведемо у формі усного журналу. Прочитайте його назву: ("Згадуючи минуле, думаємо про майбутнє").

Ознайомтеся зі сторінками усного журналу:

1. Стан середньої та вищої освіти в Україні 60-80-і роки ХХст.

2. Про середню спеціальну та вищу освіту для молоді з вадами слуху.

3. Шкільна освіта – важливий етап у здобутті професії.

4. Рідній школі - 60 років.

Непомітно твориться історія. Так маленькими процесами, зміною днів і ночей творяться епохи, росте і шириться культура.

Щоб правильно орієнтуватися в житті, щоб бути людиною освіченою, треба знати минуле свого народу, його історію.

Я запрошую вас побувати у ІІ половині ХХ ст., зустрітися з людьми які працювали в цей час, поспілкуватися з ними.

Спробуємо на хвилину замислитися над змістом слова "Освіта".

Які думки у вас виникають, коли ви чуєте це слово?"

Відповіді учнів.

Вчитель підсумовує сказане учнями.

Вчитель: "Отже, освіта - це уміння, навички, погляди, переконання, які здобуває людина під час навчання.

Хотилося б, аби ваші знання про стан спеціальної освіти в Україні в 60-80 роки ХХ ст. та про освіту молоді з вадами слуху були повнішими, а набуті знання допомогли вам у житті, пробудили гордість за культурні надбання українського народу, досягнення рідної школи"

3.Фізкультхвилинка для очей

4. Словникова робота

Прочитайте, що означають ці слова? Значення яких слів ви не знаєте?

Професійна підготовка

Спеціальність

Фахівець

Виробнича практика

ПТУ

ВУЗ

5. І сторінка:

Вчитель: В 60-80-і р.р. ХХ ст. розширюється професійна підготовка молоді. Кількість навчальних професійних закладів збільшилась за 1960-1980 р.р. у 1,3 рази, а число учнів і студентів – більш як утричі. Розширився перелік спеціальностей, за якими велась підготовка , збільшилась кількість ПТУ.

В цей час особливих змін у діяльності вищої школи не відбулося, хоч збільшилось число навчальних закладів, а, отже збільшилась кількість спеціалістів з вищою освітою. Усього за 20 років (1960-1980р.р.) вищу освіту здобули 2,5 млн.чол. За цей час підготовлено 3,8 млн. фахівців із середньою спеціальною освітою.

Але якість підготовки залишилась все-таки низькою, недостатньою була виробнича практика студентів.

Робота з підручником

Пошук відповідей на запитання:

1. Які зміни відбулися в 60-80 р.р. ХХ ст. в системі навчальних професійних закладів.

2. Вкажіть недоліки в системі середньої спеціальної та вищої освіти в 60-80-і р.р. ХХ ст.

Вчитель: На домашньому завданні опрацюйте матеріал на стор. 114-117, дізнаєтесь більше про цей період.

ІІ сторінка

Вчитель: Приступаємо до розгляду 2 сторінки. Як вона називається?

На початку ІІ пол.ХХ ст. існували малочисельні навчальні заклади де здобували професії люди, що мали вади слуху, але вони були малочисельні.

В 70-х – 80-і р.р. ХХ ст. їх число збільшується. Ви готували це питання дома? Хто хоче відповісти?

Повідомлення учня

- Які навчальні заклади для нечуючих були відкриті 25-35 років тому?

В цей період в Україні слабочуюча особа могла здобути професію у навчальних закладах: (таблиця)

Івано-Франківський технікум фізкультури

Київський художньо-промисловий технікум

Київське державне училище естрадного мистецтва

Ужгородське училище прикладного мистецтва

Львівський технікум обробки деревини

Херсонське медичне училище

Самбірське СПТУ-інтернат

Краснолуцьке міське ПТУ-37

Чернігівське середне професійно-технічне училище № 18

Центр трудової реабілітації інвалідів ПТУ № 18 Кривий Ріг

Запорізький електротехнічний коледж

Житомирський технічний ліцей

Київський коледж електронного приладобудування

Харківський економічний технікум

Вчитель: Мережа освіти для молоді зі зниженим слухом постійно розширюється. Так, зокрема в Житомирі раніше функціонувало лише вище професійне училище-інтернат, а нині випускники спецшкіл можуть навчатися у медичному та технологічному коледжі.

Давайте повторимо:

- Де можна здобути професію слабочуючій людині?

ІІІ сторінка

Для вступу в навчальні заклади молоді зі зниженим слухом потрібно мати міцні знання. Лише здобувши гарну шкільну освіту, можна успішно навчатися в ліцеї, коледжі, університеті.

Про це свідчать успіхи наших випускників. Адже більше 90% випускників нашої школи успішно продовжують вчитися в різних навчальних закладах.

Хто виконав доручення і дізнався, де навчаються наші випускники?

Повідомлення учениці

Вчитель: Через рік і ви, дорогі одинадцятикласники, вийдете зі стін школи, підете здобувати облюбовану професію (Зачитує дані проведеного анкетування).

- А мрієте ви стати швеями, спортсменами, лікарями, столярами.

Бажаю вам успіхів.

Березівська спецшкола-інтернат – рідна, гарна за час свого існування дали путівку в життя тисячам юнаків і дівчат.

- Ви вивчали історію своєї школи?

Хто розкаже, які зміни відбулися в нашій школі 25-45 років тому?

Повідомлення учня

В 60-80-і р.р.ХХ ст. розширюється матеріальна база школи.

В 1960 р. вперше відчинив двері двоповерховий корпус. Збільшилась кількість учнів.

Повідомлення учнів.

З 1968 р. за наказом Міністерства освіти СРСР були відкриті окремі школи для глухих і школи для туговухих дітей.

У Березівці залишаються глухі.

З 1978 р. знову відбувається переміщення. Туговухі отримують статус слабочуючих. Глухих забирають в с.Троянів, а в Березівку переводять слабочуючих.

В 1980 р. в школі збудували трьохповерховий спальний корпус, в 1981 році – спортивний зал, їдальню.

Вчитель: З кожним роком зміцнюється матеріальна база школи-інтернату, покращуються побутові умови вихованців.

155 дітей школи-інтернату зараз навчає і виховує 68 педагогів, 45 працівників обслуговуючого персоналу створюють необхідні побутові умови.

Отже, школа-інтернат надає можливість кожній дитині отримати гарну шкільну освіту для здобуття професії, для входження слабочуючої особи в загальне соціальне середовище.

Виконання учнями різнорівневих завдань.

1. Відтворити деформовані речення.

2. Графічний диктант (правильні твердження позначити стрілкою доверху, неправильні – донизу)

3. Показ табличок з датами. Відповідь учнів.

(Фізкультхвилинка для очей. Увагу на верхній правий кінець дошки. Там дата 60. Увагу на лівий кінець дошки – Рідній школі)

ІУ сторінка

Вчитель: У 2007 році нашій рідній школі виповнюється 60 років. З приводу цього влаштовуємо прес-конференцію. На запитання журналістів відповідатимуть.

1. Заступник директора школи з навчальної частини Баранова Р.В.

2. Ветеран праці з більш як 40-річним стажем роботи Дацюк Л.М.

(Журналісти з бейжиками, де вказано, яке видання представляють, звертаються до відповідної особи, представляються, дають запитання).

1. Всеукраїнська щоденна громадська політична газета.

2. Обласна офіційна громадсько-політична газета "Житомирщина".

3. Інформаційне видання для людей з вадами слуху "Наше життя".

Запитання

1. Ваша школа святкує 60-літній ювілей. Скільки учнів та вчителів було в школі в 1947 р. і є в 2007 р.

2. Який відсоток випускників за останні роки продовжує навчання в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах? Де здобувають професію ваші учні?

3. Ви працюєте в даній школі більше 40 років. Розкажіть, як змінювався побут вихованців протягом даного часу.

4. Ваша школа відома своїми спортивними досягненнями. Які з них найвищі?

6. Продовжує урок вчителька української мови.

Самостійна робота учнів.

Написання виступу

Дифереційоване завдання за рівнями:

І рівень

Самостійно скласти план виступу і написати виступ.

ІІ рівень

Написати виступ за готовим планом.

ІІІ рівень

Відновити деформовані речення, побудувати виступ.

Зачитування декількох виступів.

VІ. Підсумок уроку.

Анкетування учнів

На уроці я ......

Дізнався ....

Навчився ...

Я ще не зовсім зрозумів, як ....

Я не вмів, а тепер вмію...

На наступному уроці я хочу ...

Мені можна поставити оцінку ...

бо я ...

Домашнє завдання: Працювати над помилками побудованого виступу. Вивчити вимоги до побудови публічного виступу. Сильнішим учням написати виступ на одну із запропонованих тем.

Кiлькiсть переглядiв: 372

Коментарi

 • Evsane

  2013-09-12 04:59:36

  No more s***. All posts of this quatliy from now on http://clqaocrsk.com [url=http://mjbzddhy.com]mjbzddhy[/url] [link=http://cecyfpyd.com]cecyfpyd[/link]...

 • Alice

  2013-09-11 16:37:17

  Knlgdeowe wants to be free, just like these articles!...

 • Santa

  2013-09-11 13:08:57

  It's about time sooneme wrote about this. http://joxuxtwxqsa.com [url=http://oefgeskchqe.com]oefgeskchqe[/url] [link=http://qzhpidgfvro.com]qzhpidgfvro[/link]...

 • Bryant

  2013-09-10 13:35:44

  Surpnisirg to think of something like that...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.