Березівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів для дітей зі зниженим слухом

Українська мова

Дидактичний матеріал

Синтаксис і пунктуація у 9 класі

Урок для слабочуючої дитини – лабораторія, де вона вчиться самостійно здобувати знання, набувати уміння і навички, які необхідні їй у житті. Але не менш важлива виховна мета уроку: прищеплювати дітям з особливими потребами любов до рідного слова, до землі, де вони народилися, до Батьківщини.

Якось, готуючись до уроку, я натрапила на текст з історії міста Житомира, рідного Полісся. На уроці учні визначали не лише головні і другорядні члени речення у тексті, а й дізнавалися свій рідний край. Це слабочуючих дітей захопило. Їм хотілося ще більше дізнатися про місто, у якому живуть, про знаменитих людей, які творили і творять його історію.

Вирішили підбирати матеріал до уроку краєзнавчого характеру. Поділили клас на групи, кожна з яких отримала завдання з тем «Історія міста», «Письменники Полісся», «Пам’ятники культури і архітектури». Слабочуючі учні охоче відвідали краєзнавчий і літературний музеї, музей В.Короленка, зустрілися з письменниками-земляками.

Зібрали цікавий матеріал, який опрацювали відповідно до теми «Синтаксис і пунктуація». В результаті – пояснювальні диктанти, картки, тестові завдання.

Роздатковий матеріал такого змісту дає можливість не тільки засвоювати програмовий матеріал, а й поглиблювати знання слабочуючих учнів про історію рідного краю людей, які тут живуть.

На уроках рідної мови пояснення будь-якої теми здійснюється на основі зв’язного тексту. Текст має нести певне ідейне навантаження.

Роздатковий матеріал

1. З поданого тексту випишіть словосполучення.

Житомирська область – одна з наймальовничіших в Україні. Річки, густі ліси, зелені луки здавна приваблюють дітей. Область славиться розвиненою промисловістю, сільським господарством, культурою.

Словник:

обереги –

2. Спишіть текст.

Житомир! Скільки сонця і затишку в цьому слові! Скільки глибокого і мудрого смислу в імені твоєму, місто під тихоплинним Тетеревом! Жито і мир. Хліб і мир. Мир житичів. Місто, де кажуть, «міряли жито». Місто дружинника князів Аскольда і Діра…

а) Якою частиною мови виражені головні слова в кожному зі словосполучень?

б) Як визначити головне і залежне слово в словосполученні?

3. Мовний аналіз тексту.

Спишіть, підкресліть граматичну основу, вкажіть, якими частинами мови виражені підмет і присудок.

Сьогодні городян та гостей міста Житомира приваблюють численні пам’ятки історії. Адже з містом пов’язані життя і діяльність багатьох видатних людей: філософів Миколи Бердяєва і В’ячеслава Липинського, письменників Олега Ольжича, Василя Земляка, Бориса Тена, Юзефа Крашевського. Про ці імена нагадують пам’ятники і меморіальні дошки.

4. Спишіть текст. Визначте види присудків.

Житомир згадується у літописі під 1932 роком, коли литовський князь Вітовт оволодів Житомирським замком під час походу на Київ. Замок виник на місці стародавнього поселення житомирян у класичному «слов’янському трикутнику»: з трьох сторін його укріплення захищали річки Кам’янка, Рудавка, Тетерів, а з четвертого – штучний земляний вал.

5. Буквений диктант. Позначте буквами ПП простий присудок,

СП – складений присудок.

На жаль, Житомир з такою насправді мирною назвою весь час потерпав від завойовників і знав у своїй історії далеко не мирні часи. У 1648-1667 роках місто було ареною подій національно-визвольної війни українського народу. Після Андрусівського перемир’я 1668 р., за яким Лівобережна Україна і Київ відійшли до Росії, а Правобережна лишилась під Польщею, Житомир став головним містом Київського воєводства.

6. Пізнавально-емоційна кульмінація «Який присудок?»

(складений іменний чи дієслівний)

1) Місто Житомир було засноване у 884 році.

2) Місто Житомир почали будувати у 1392 році.

3) В ХУІ столітті житомирський замок – найбільший серед дерев’яних споруд, мав 130 м. завдовжки і 115 м. завширшки.

4) У 1444 році Житомир був одним з 15 найбільших міст держави і отримав Магдебурзьке право, створив власні органи самоврядування.

7. Випишіть з тексту приклади другорядних членів речення відповідно до таблиці.

Додаток Означення Обставина
На що вказує, що означає
На які питання відповідає
Чим виражений

У 1851 році почалося спорудження кафедрального собору в Житомирі. В 1853 році будівля разом із дзвіницею, зведена майже до кінця, раптом вночі розвалилися. Не витримала місцева цегла, недостатню міцність якої не взяли до уваги петербурзькі автори проекту. Собор будували двічі. Висота собору 53 метри. За ясної погоди його дзвони було чути на відстані 20 км.

8. Диктант із коментуванням.

Моє рідне місто Житомир! Ніхто тепер точно не скаже, звідки ж пішла назва міста? Але й не знайдеться, напевне, жодної людини, яка б заперечила її мелодійність і чаруючу красу! Більше 11 століть звучить це ім’я гордо і неповторно, як і неповторне саме місто, започатковане, як свідчить легенда, у 884 році невеликим укріпленням на високих гранітних скелях притоки Тетерева – Кам’янки.

Яке ж місто сьогодні? Воно сучасне і красиве, тут пам’ятки старовини органічно поєднуються з чарівними куточками природи. Давайте зробимо все, щоб Житомир став ще красивішим!

9. Перебудуйте двоскладні речення на односкладні.

Тепер люди часто говорять про рідний край, його видатних людей. Із задоволенням ми слухаємо розповіді про Замкову гору, про визвольний рух українського народу - Коліївщину, про перекладача Бориса Тена, Івана Огієнка. Поети, письменники й художники увічнили красу нашої землі, створили свої шедеври. Поліссю є ким гордитися. Ми будемо розповідати про славне минуле нашої землі своїм нащадкам. Людина без Батьківщини, як соловей без пісні.

Тестові завдання

1. Синтаксис вивчає:

а) будову словосполучень і речень;

б) частини мови;

в) звуковий склад мови.

2. Пунктуація вивчає:

а) будову словосполучень і речень;

б) будову слова;

в) систему розділових знаків.

3. Словосполучення - це:

а) сполучення двох або кількох самостійних слів, пов’язаних змістом і граматично;

б) речення;

в) поєднання слів.

4. Дієслівними сполученнями є такі:

а) знайшов на Житомирщині; залучали до співпраці;

б) Поліська земля, утричі більші;

в) будуються заводи, дерев’яні замки.

5. Іменними словосполученнями є:

а) хлібо-пекарське виробництво; поліська сировина;

б) застосовували зброю, страшно катували;

в) трудящі Житомирщини, готували свято.

6. Узгодження – це такий тип синтаксичного зв’язку коли:

а) слова є синтаксично рівноправними;

б) коли головне слово вимагає від залежного певної відмінкової форми;

в) форма залежного слова уподібнюється формі головного.

7. Зв’язком узгодження поєднані всі словосполучення:

а) Поліська земля, невмирущою славою;

б) трудящі Житомирщини; загони добровольців;

в) розташований близько, переможне завершення.

8. Зв’язком керування поєднані словосполучення:

а) боролись завзято, переможне завершення;

б) президент школи, ремонтний завод;

в) любить землю, виїхали на природу.

9. Зв’язком прилягання поєднані словосполучення:

а) виконала вчасно, виконувати впевнено;

б) лісові масиви, ширина річки;

в) ростуть на полях, права притока.

10. Поширеними словосполученнями є такі:

а) піщане дно, багата на ліси;

б) різноманітна місцевість, ростуть біля річки.;

в) поширені на всій території; мають велику перевагу.

11. Підкресліть словосполучення:

Житомирська область, межує з Київською, перетинає

територію, на рівнині, Тетерів з Кам’янкою, вона

простягнулася.

Наведіть власний приклад словосполучення і сполучення слів.

12.Утворіть з поданих слів словосполучення, запишіть їх, поставивши залежні слова в потрібній формі.

Протікати через Житомирщина; північний, регіон, Житомирська область; протікає, Тетерів, через, чудова.

13. Знайдіть неправильно побудовані словосполучення і запишіть їх, виправивши.

Ходили по Житомиру; бігали по парку; рухалися по місту, виступав по ініціативі.

14.Випишіть усі можливі словосполучення в реченні, визначте способи зв’язку.

В Житомирі відкрито музей В. Короленка, присвячений життю і літературній діяльності російського письменника.

15. Речення – це:

а) сполучення двох або кількох слів, пов’язаних за змістом і граматично;

б) слово або кілька слів, які виражають закінчену думку;

в) слово чи кілька слів, пов’язаних між собою за змістом.

16. Яка основна ознака речення?

а) наявність граматичної основи;

б) наявність підмета;

в) наявність присудка.

17. За метою висловлювання речення поділяються на:

а) розповідні, окличні, питальні;

б) питальні, спонукальні, окличні;

в) розповідні, питальні, спонукальні.

18. Вкажіть спонукальне речення:

а) Протягом 18 століття Житомир остаточно вирвався із тісних напівзруйнованих стін дерев’яного замку.

б) Любіть і бережіть рідний край!

в) Не кожне місто може пишатися більш як тисячолітньою історією.

19. За складом граматичної основи речення поділяються на:

а) повні і неповні;

б) прості і складні;

в) двоскладні та односкладні.

20. Визначте вид односкладного речення:

Козацьке самоврядування ліквідували у 1775 році.

а) означено-особливе;

б) безособове;

в) неозначено-особове.

21. Непоширене речення – це речення:

а) що має лише один головний член (підмет або присудок);

б) у якому є тільки одна граматична основа;

в) яке складається лише з головних членів речення.

22. Простим називається речення, яке:

а) має дві або більше граматичні основи;

б) не має другорядних членів речення;

в) має одну граматичну основу.

23. Відокремлюватись можуть:

а) головні і другорядні члени речення;

б) тільки головні;

в) тільки другорядні.

24. Визначте, чим ускладнене речення:

У 1827 році імператором був затверджений перший генеральний план Житомира, розроблений землеміром П.Кудрявцевим.

а) відокремленим означенням;

б) відокремленою прикладкою;

в) однорідними підметами.

25. З’ясуйте, чим ускладнене речення:

Кафедральний собор, Михайлівська церква, альтанка прикрашають наше місто.

а) відокремленим означенням;

б) відокремленою прикладкою;

в) однорідними підметами.

26. Що відокремлено в реченні:

На честь Бориса Тена, поета і перекладача, було названо школу № 24 в м.Житомирі.

а) обставину;

б) додаток;

в) прикладку.

27. Виберіть із запропонованих речень просте:

а) У 1863 році на Великій Бердичівській споруджено нове приміщення чоловічої гімназії, де два роки провчився видатний російський письменник В Короленко.

б) Навесні місто розцвітає каштанами, дзвенить струмками, голосами пташок.

в) Архітектура обличчя міста Житомира формувалася протягом більш як трьох століть, кожне з яких накладало на нього свій відбиток.

28.У реченні Звичайно, на території Житомирщини проживають чесні, мудрі та духовно багаті люди – це:

а) звертання;

б) відокремлена обставина;

в) вставне слово.

29. У реченні Полісся моє рідне, цвіти і радуй людей своїх красою рідної природи! відокремлено:

а) звертання;

б) поширене звертання;

в) вставне слово.

30. Які розділові знаки потрібно поставити в реченні:

На Житомирщині є рідкісні види тварин лелека бобер косулі.

а) дві крапки , тире;

б) кому, тире;

в) дві крапки, коми.

31.Укажіть речення зі складеним іменним присудком:

а) У 1648-1667 роках територія Житомира стала ареною подій національно-визвольної боротьби українського народу.

б) До страти було засуджено кілька тисяч повстанців.

в) За вироком суду повстанців у Кодні страшно катували.

32.Ускладніть речення відокремленими членами речення(обставинами, означеннями)

Ми пишаємося своїм рідним краєм!

33. Складіть три речення, різні за метою висловлювання, увівши в них непоширені і поширені звертання.

34. Опишіть своє рідне поліське село, увівши в текст різні види односкладних речень.

Роздатковий матеріал

Картка №1

1. Спишіть речення, вставте пропущені букви і розділові знаки.

2. Зробіть синтаксичний розбір будь -якого речення.

Територія Ж (ж) итомирської області в основному рівнина. У (в) надрах Ж (ж) итомирської області є багато різноманітних корисних копалин. Найбільш поширені буре вугілля глина пісок торф. Але особливо важливі родовища граніту кварциту розташовані у Володарськ-Волинському районі. Житомирщина багата річками. Тетерів Уж Прип’ять це найбільші річки які протікают.. н.. т..р..торії області. Крім річок у Житомирській області є багато озер та ставків. У місті Ж(ж) итомирі річка Т(т)етерів і Гуйва одна з найулюбленіших місць відпочинку житомирян.

Картка № 2

1. Спишіть речення, вставте пропущені букви і розділові знаки.

2. Зробіть синтаксичний розбір будь-якого речення.

Житомирщина багата на корисні копалини. Найбільш поширені тут пісок глина буре вугілля торф.

Картка №3

1. Спишіть речення, вставте пропущені букви і розділові знаки.

2. Зробіть синтаксичний розбір будь-якого речення.

У(в) сіл..с..кому господарстві розвиваються рослин..цтво і тварин..цтво. С..ляни вирощуют.. різноманітні кул..турні рослини пш..ницю жито ячм.н.. овес цукрові буряки л..он-довгунець городину.

Картка №4

1. Спишіть речення, вставте пропущені букви і розділові знаки.

2. Зробіть синтаксичний розбір будь-якого речення.

Головна сільськогосподарська культура л..он-довгунець. Вона в..користовується для виробництва л..яних тканин які в..ажаються особливо корисними для здоров’я. Не (випадково) їх використовують для в..готовлення постільної білизни. Із насін..я л..ону отримують олію а також рослину в..користовують і в м..дичних цілях.

Текст для мовного аналізу

1.Наприкінці минулого століття в Житомирі прокладається водопровід, будується електростанція. З 1896 року розпочинається рух поїздів, а з серпня 1899 року вулицями покотився електричний трамвай – один з перших в Україні. Місто зростало, впорядковувалось. В ньому діяло 58 різних фабрично-заводських підприємств, багато важливих складів, депо, а також готелі, лікарні, магазини, майстерні. Наприкінці минулого сторіччя виникли ті фабрики і заводи, що збереглися до наших днів, а й зараз перетворилися на великі сучасні підприємства з виробництва меблів, панчішно – шкарпеткових виробів, автозапчастин.

Словник:

водопровід – система труб для подавання води;

електростанція – електрична станція, де виробляється електрична електроенергія;

панчішно – шкарпеткові вироби – носки, гольфи, панчохи, колготи;

автозапчастини – запасні частини для автомобілів.

Завдання:

1. Випишіть просте речення.

2. Поясніть значення слова сучасні.

3. Доберіть синонім до слова покотився.

2. Насиченим було культурно – освітнє життя Житомира в кінці 19 сторіччя. Діяли комерційне, землемірне, музичне, ремісниче училища, 5 гімназій, художня та фельдшерська школи, духовна та вчительська семінарії. У 1900 роках тут жили, навчались, творили Михайло Коцюбинський, Олександр Купрін, Олександр Довженко, Михайло Скорульський, Борис Лятошинський, Олександр Олесь.

Під час визвольної революції 1917 – 1920 років Житомир став одним із найвизначніших військових і політичних центрів Української Народної Республіки та гетьманської держави. У лютому 1918 року тут працював парламент УНР на чолі з Михайлом Грушевським.

Завдання:

1. Підкреслити головні і другорядні члени речення в останньому реченні.

2. Поясніть слово парламент, фельдшерська школа.

3. Випишіть речення з однорідними членами.

Словник:

насичений – наповнений, збагачений чим-небудь;

комерційне училище – навчальний заклад;

землемірне училище – навчальний заклад;

ремісниче училище – училище, в якому здобували робітничі спеціальності: токаря, слюсаря, шофера, комбайнера, тракториста;

духовна семінарія – навчальний заклад, у якому здобували професію священика.

3. Сьогодні городян та гостей Житомира приваблюють численні пам’ятки історії. З містом пов’язані життя і діяльність багатьох видатних людей філософів Миколи Бердяєва і В’ячеслава Липинського письменників Олега Ольжича, Василя Земляка Івана Огієнка Бориса Тена Юзефа Крашевського Володимира Короленка. В місті діє краєзнавчий музей з багатою картинною галереєю, меморіальні будинки – музеї академіка С.П. Корольова, єдиний в нашій країні музей історії космонавтики.

Завдання:

1. Поставити розділові знаки в другому реченні.

2. Пояснити значення слова філософ.

3. З першого речення випишіть усі можливі словосполучення.

4. Доберіть синоніми до слова городяни.

Словник:

приваблюють –привертають увагу;

видатні люди – відомі люди;

картинна галерея –місце, де розташовані картини картини;

меморіал – споруда у пам’ять про когось.

Картка №5

Житомирщина це край мальовничої природи Полісся. Історія цієї землі пов’язана з іменами видатних діячів науки і мистецтва. Ця земля зростила видатного вченого Сергія Павловича Корольова. Тут жили Михайло Коцюбинський і Григорій Мачтет Олександр Купрін та Іван Кочерга Володимир Короленко та Святослав Ріхтер.

Лесиним краєм називають благодатну землю Житомирщину. Бо саме тут народилася мужня дочка України Леся чиє поетичне слово міцне мов криця. Чарівна природа Полісся використала талант відомого українського поета Максима Рильського.

1. Прочитати текст. Поставити розділові знаки.

2. Виписати іменники, вжиті у родовому відмінку.

3. Виписати власні іменники.

4. На основі тексту розгадати кросворд.

1. Іменник жіночого роду І відміни.

2. Іменник жіночого роду, вжитий з прикметником мальовнича.

3. Власний іменник середнього роду.

4. Загальний іменник чоловічого роду, у множині, вжитий у родовому відмінку.

5. Іменник середнього роду. Ним можна підтримати людину, ним можна і вбити.

6. Іменник чоловічого роду, синонім слова обдарованість.

7. Прізвище великої дочки українського народу, яка народилася у м. Новограді-Волинському.

Картка № 6

Тут жито й мир

Навік збратались

Ткачі електрики живуть

Тут Корольова проводжала

Ясна зоря в далеку путь

Корчагіна тут опалював бій

Житомире мій

Завдання:

1.Списати текст, поставити розділові знаки. Поставити розділові

знаки.

2.Знайти у вірші синонім до слова „подружились”.

3.Дібрати синонім до слова «Жито».

4.Дібрати антонім до слова «мир», «проводжала», «далека».

5.Знайти у вірші звертання.

6.Зробити звуко-буквений аналіз слова «ясна».

Кiлькiсть переглядiв: 469

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.