РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС


Головною метою діяльності Центру є забезпечення реалізації права на освіту дітей, які мають складні порушення розвитку , їх інтеграція у суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

Тож основними завданнями реабілітаційного процесу Центру є:

  • забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я та особливостей психофізичного розвитку в умовах спеціального навчання;
  • надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, рекомендаціями обласної ПМПК та індивідуального плану реабілітації рекомендованого спеціалістами Центру;
  • створення спеціальних умов для забезпечення корекційної спрямованості навчально-виховного процесу;
  • забезпечення дітей з порушеннями слуху засобами індивідуальної корекції;
  • забезпечення ранньої соціалізації та підготовки дітей з порушеннями слуху до здобуття відповідного рівня освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією.

Виконання цих завдань в умовах навчально-реабілітаційного центру передбачає наявність мультидисциплінарної команди фахівців (такими фахівцями передусім є: лікарі та весь медичний персонал, вчитель-дефектолог, соціальний педагог, психолог, інструктор з фізичного виховання,вчитель, вихователь), яка спроможна забезпечити комплексний супровід дітей, а також актив­ну участь батьків як на етапі діагностування, так і в процесі без­посередньої допомоги дитині.

/Files/images/рв1.png

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер, забезпечується поєднанням спеціального педагогічного (корекційного), психологічного та медичного супроводу і реалізується за чотирма основними етапами: діагностичним, аналітико-проективним, корекційно-відновлювальним, контрольно-підсумковим, на кожному з яких реалізуються свої специфічні завдання.

/Files/images/рв2.png

На першому етапі проводиться багаторівнева діагностика та комплексне обстеження дітей спеціалістами з метою визначення рівня розвитку слухових , вимовних, пізнавальних, психологічних та фізичних можливостей дитини. Результати обстежень описуються та фіксуються у відповідній документації.

/Files/images/рв31.png

Також щороку заклад планує та здійснює медичне обстеження вихованців Центру з метою визначення основних напрямків лікувально-відновлювальної роботи на новий навчальний рік.

/Files/images/рв4.png

Потім проводиться консультування батьків та педагогів з метою доведення до їх відома результатів діагностик та обстежень дитини.

На аналітико-проективному етапі у вересні та січні проводяться педагогічні консиліуми, засідання шкільної психолого-медико-педагогічної комісії , де приймається інформація про стан здоров'я дитини, її групу з фізкультури, рекомендоване навантаження, стан психологічного розвитку, емоційної сфери, природні нахили, здібності, стан слухової функції, рівень усного мовлення та рівень володіння жестовою мовою, поведінкові прояви, характер взаємовідносин з дітьми та дорослими, умови життя учня.

/Files/images/рв51.png

Ця інформація піддається психолого-медико-педагогічному аналізу, за результатами якого на кожного вихованця складається індивідуальний план реабілітації, і визначаються шляхи корекційно-компенсаторної роботи, що означає системне здійснення реабілітації вихованців відповідно до конкретних вимог його індивідуального плану корекційно-реабілітаційної роботи .

Індивідуальний план реабілітації – це документ, який містить інформацію про вихованця, результати обстеження та діагностики, індивідуальний план корекційно-реабілітаційної роботи (корекційні послуги, які він отримує у навчальному закладі з подальшим визначенням їх ефективності).

/Files/images/рв6.png

На основі планів реабілітації комплектуються групи ЛФК, здійснюється апаратне лікування органів дихання у фізіотерапевтичному кабінеті; періодично розробляється план профілактичних заходів на період виникнення спалаху інфекційних хвороб.

На основі вивчених мовних недоліків вчитель-дефектолог складає індивідуальний план та розклад занять з розвитку слухового сприймання та формування вимови.

Для підвищення ефективності корекційно-компенсаторної до­помоги та з метою оптимізації реабілітаційного про­цесу в Центрі ведуться зошити взаємо­зв’язку з системної реалізації індивідуальних планів реабілітації.

Усі фахівці (психолог, вчитель–дефектолог, вчитель інд. роботи, вчитель-класовод, інструктор ЛФК, медичні працівники та ін.) мають у зошиті свої сторінки, на яких розміщують комплекси спеціальних вправ, надають методичні рекомендації, щодо системного здійснення комплексної реабілітації.

Комплексне вивчення дитини і фіксація його результатів у зо­шиті взаємозв’язку допомагає об’єднати зусилля всіх фахівців для розроблення заходів цілісної індивідуальної корекційно-реабілітаційної допомоги кожному вихованцю Центру, ви­значити загальні проблеми і здійснювати індивідуальний та диференційований підхід в процесі комплексного супроводу.

Після комплексного обстеження та висновків медико-педагогічної комісії, враховуючи індивідуальний план реабілітації на корекційно-відновлювальному етапі до роботи з кожною дитиною залучаються педагоги і медичний персонал, основна мета яких – організація корекційно – реабілітаційної роботи. На цьому етапі план комплексної реабілітації приводиться в дію.

В основі реалізації ІПР лежить принцип організації поєднання програм корекційно-компенсаторної, соціально-психологічної, фізкультурно-спортивної та медичної реабілітації. При цьому системність в організації ІПР досягається за рахунок взаємозв’язку та взаємопроникнення відповідних діагностичних, корекційних та профілактичних впливів, їх поєднання з природними, педагогічними, медичними та соціальними впливами.

/Files/images/рв7.png

Реалізація індивідуальних планів корекційно-компенсаторної роботи в Центрі здійснюється через систему спеціальних педагогічних заходів, засобів, форм і методів навчання та виховання, спрямованих на розвиток процесів компенсації, подолання та усунення недоліків мовленнєвої, пізнавальної діяльності, рис особистості, розвитку слухових та рухових можливостей дітей зі складними порушеннями розвитку і забезпечується поєднанням корекційно-компенсаторного, соціально-психологічного, фізультурно-спортивного та медичного напрямків реабілітації.

На контрольно-підсумковому етапі проводиться поточна діагностика з метою відстеження динаміки розвитку дітей зі складними порушеннями. Обговорюються результати обстежень, коригується план реабілітаційної роботи, приймаються рішення.

/Files/images/рв81.png

В кінці навчального року проводиться підсумкова діагностика, яка дає можливість порівняти результативність навчання за рік, визначити успішність застосування педагогічних технологій в навчальному процесі.

Комплексна система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями слуху передбачає координацію зусиль усіх фахівців, яка здійснюється через роботу спеціального семінару, педагогічного консиліуму, шкільної психолого-медико-педагогічної комісії, педагогічної ради, творчої групи по дослідженню ефективних шляхів реабілітаційної роботи.

/Files/images/рв9.png/Files/images/рв101.png
/Files/images/рв11.png

Для успішного здійснення комплексної реабілітації в закладі створено спеціальне середовище для проведення відповідних медичних і психолого-педагогічних заходів з дітьми: кабінети сурдололога, ауодіаметрії, масажу, медичний пункт, зал лікувальної фізкультури, кабінети психолога, соціального педагога, вчителів індивідуальної слухомовноі роботи, арт-терапії, аромотерапії, фітобар, консультативний пункт для батьків, обладнано столярну та швейну майстерні, спортивну та танцювальну залу, 2 комп’ютерні класи.

/Files/images/рв12.png/Files/images/рв13.png/Files/images/рв14.png/Files/images/рв15.png

Кiлькiсть переглядiв: 2649

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.