ВИХОВНА РОБОТА


Ковалик К.В. – заступник директора з виховної роботи

Хто виховує хороших людей, той і перемагає. Ми намагаємося піднятися до розуміння того, що кожна дитина, кожен учень – це Особистість, яку ми відчуваємо серцем, підтримуємо в разі необхідності, вселяємо надію на щасливе майбутнє. Головне в нашій роботі – створити в людині Людину. Це як збудувати храм, що завжди не просто. Для цього потрібно перебудувати свою свідомість, перейти на інший рівень, одягти інші окуляри, інакше подивитися на світ. Тільки так можна і себе вдосконалити і допомогти іншим досягнути життєвого успіху.

Головна увага приділяється формуванню загальновизнаних цінностей та якостей (визначених в програмі «Основні орієнтири виховання), це: ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, природи, мистецтва, праці та самої себе.

/Files/images/Система цінностей.PNG

План виховної роботи відображений в річному плані школи.

Календарні плани роботи у виховних групах сплановані відповідно до річного плану роботи закладу. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: національно-патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні традиційні шкільні свята, заходи, участь у конкурсах, фестивалях, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

/Files/images/Основні напрямки вих роботи.PNG

Головною метою виховної роботи в закладі є виховання особистості із сформованими життєвими компетенціями, формування громадянина, духовно і морально зрілої особистості, яка успішно самореалізується в соціумі.

Це людина освічена, культурна, творча, здорова, компетентна.

Це і складає модель випускника школи.

/Files/images/Школа життєтворчості.PNG

Враховуючи, що виховати компетентну особистість можна тільки активною та продуктивною діяльністю, особистою творчістю, важливим моментом реалізації завдань тематичних місячників є пізнавально-продуктивні справи: виховні години, години спілкування, години національно-патріотичного виховання, години інформування, ділові та інтелектуально-пізнавальні ігри, усні журнали, вікторини, цікаві зустрічі, екскурсії тощо.

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи навчального закладу – моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, національної гвардії, інших військових формувань; допомога родинам, що були вимушені покинути свої домівки у результаті окупації окремих територій східної України. Школярі активно долучалися до участі у проектах «Допоможемо дітям Сходу», «Підтримаємо поранених земляків», «Лист пораненому», Всеукраїнському марафоні «Діти за мир, за єдину Україну», «Запали свічку пам’яті», «Ланцюг єднання», «Ними пишається Україна, ними пишаємось ми», «Печиво на передову», «Плетемо маскітну сітку»,«Борщ для воїна» тощо.

Вся виховна робота в школі спланована в руслі національно-патріотичного виховання. Це декади патріотичного виховання «Моя Україна-найкраща країна», «Хай в серці кожної дитини живе любов до України», зустрічі з воїнами-земляками, що захищали і захищають Україну від ворога на Сході України, фотовиставки на тему увічнення пам’яті загиблих під час Революції Гідності, уроки мужності та виховні години, виготовлення арт-листівок для українських воїнів, авторські стріт-арти на асфальті крейдою «Я малюю мирну Україну», «Хай завжди буде мир», в розкладі позакласних заходів щовівторка-години національно-патріотичного виховання тощо. З 2014 року на ранкових лінійках учнями закладу виконується Гімн України.

В основі виховної системи школи – проектні технології.

Учнями та педагогами втілено в життя дуже багато проектів. Серед них: «Сину, я тобі щасливу зичу долю», «Щасливе дитинство», «Березівка в роки Великої Вітчизняної війни», «Ярмарок професій», «Ключі від храму радості», «Вибори президента школи», «Народні свята моєї України», «Вами пишається Україна, вами пишаємось ми», «Школа-джерело життєтворчості», «Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає», «Я піснею вишию долю свою» тощо.

В режимі другої половини дня особливої значимості надається підготовці домашніх завдань. Адже від того, як діти закріплять, повторять, набудуть практичних навичок, залежить їх активність на уроці. При цьому увага акцентується на дотриманні основних вимог, які характеризують сучасне заняття і передусім його результативність (створення сприятливих умов для занять, забезпечення учнів необхідним дидактичним матеріалом, поєднання індивідуальної роботи учнів із фронтальною, груповою, використання активних форм роботи з школярами тощо).

Вихователі початкових класів практикують проведення нетрадиційних форм самопідготовки, а саме: подорожі у різні пори року, подорожі по знайомих казках, на невідомі острови, космічні подорожі, по цікавих сторінках Інтернету, за сонячними промінчиками тощо.

Вихователі 5-12 класів використовують різноманітні вправи, завдання, спрямовані на розвиток пам’яті, мислення. Практикують проведення самопідготовок з елементами інтеграції, використовуючи вправи «Знайди помилку», «Так – ні», «Знаю-не знаю», шукають нові шляхи покращення занять самопідготовок, широко впроваджують ІКТ.

Вихованню компетентної особистості, створенню своєрідного мікроклімату в закладі сприяє:

·розвиток соціальної активності учнів: в школі діє сучасна модель учнівського самоврядування: «Країна сонячних промінчиків» (0-4 класи) та «Шкільна країна» (5-12 класи). Демократично обраний президент та учнівський парламент, що організовує свою роботу через шість комісій та прес-центр. Керують роботою рад та надають практичну допомогу заступник директора з виховної роботи Ковалик К.В. та педагоги-організатори Захарова Н.Ц., Ковальчук Т.А.

З метою залучення школярів до організації та покращення своєї життєдіяльності щотижня проводяться класні збори, робочі лінійки, засідання учнівського парламенту, навчання учнівського активу.

Лідери учнівського самоврядування самостійно підбивають підсумки конкурсів. Роблять це по-дорослому, аналізуючи кожен випадок шкільного життя.

Створенню своєрідного мікроклімату в закладі сприяє:

·стимулювання ініціативності, життєвої активності дитини, виховання відповідальності (щороку стартують конкурси «Кращий клас» та «Кращий учень року»). Саме ці конкурси підвищують рівень навчальних досягнень учнів, виявляють найбільш згуртовані і творчі класні колективи, лідерів школи, сприяють розвитку класного і шкільного самоврядування, формування активної життєвої позиції.

·залучення до здорового способу життя, правового виховання, заходів з профілактики правопорушень.

З метою запобігання правопорушенням, недопущення вчинення школярами протиправних діянь та їх захисту від усіх форм насильства, забезпечення змістовного дозвілля учнів в позаурочний час та вихідні дні, а також для посилення контролю за організацією роботи з морально-правового виховання учнів, працює рада з профілактики правопорушень, створено банк даних учнів, що стоять на внутрішкільному обліку, сплановано роботу з ними, посилено контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, щотижня аналізується стан відвідування та проводиться індивідуально-виховна робота з даною категорією дітей. Щороку, з метою запобігання проявів порушення законів, спільно з головою громадської організації «Культурно-просвітницький центр «Шлях до життя» Сергієм Козловим організовуються екскурсії у Житомирську виправну колонію, двічі на рік організовуються зустрічі з представниками Житомирської поліції у справах дітей. Як результат, у нас жодна дитина не стоїть на обліку у поліції.

Сьогодні надзвичайно гостро постає проблема адаптації в соціумі людей з особливими потребами. Однією з причин, що перешкоджає успішній соціалізації є властива слабочуючим затримка мовного розвитку, а отже – недоліки спілкування, оскільки відсутність повноцінного слухового сприймання відбивається і на відображенні оточуючої дійсності, на формуванні життєвих цінностей.

В школі було проведено діагностичне дослідження ціннісних орієнтацій учнів 5-12 класів.

/Files/images/Система термінальних цінностей.PNG

Зважаючи на отримані результати, слід відмітити, що особистісні цінності учнів з порушеннями слуху юнацького віку є вже більш-менш сформованими.

Учні з порушеннями слуху серед термінальних цінностей (тобто базових) відзначають найважливішими особистісними цінностями такі як: здоров’я, любов, хороша робота, гармонія в сім’ї, розум, доброта.

Працюючи над досягненням виховної мети, педагоги закладу двічі на рік проводять моніторингові дослідження рівня вихованості учнів.

Відповідно до результатів спостережень і моніторингу основних якостей громадянської вихованості, учні 5-12 класів цікавляться історичним минулим нашої держави, переживають її сьогодення.

Високий рівень розвитку такого аспекту, як любов до України визначений в 5, 8, 9 класах. Правова культура на достатньому рівні відзначається у 8-11 класах, що свідчить про знання учнями не лише основних прав а й обов’язків, постійне їх виконання, активність над створенням законів і правил шкільного життя. В учнів 5, 8, 12 класів виявлений високий рівень готовності турбуватися про загальні блага, тактовність та ввічливість у спілкуванні.

(Діагностика прояву громадянської вихованості)

/Files/images/Діагностика прояву громадянської вихованості.PNG

Діагностичні дані про рівні вихованості учнів та їх освіченості слугують головною інформацією для аналізу попереднього педагогічного досвіду та конструювання подальшого виховного процесу.

Педагогічний колектив школи запроваджує систему виховної роботи, в основі якої – формування творчої особистості школяра.

Широка мережа гуртків, факультативів, спортивних секцій забезпечує можливості розвитку та удосконалення здібностей, нахилів та уподобань дітей. Великою популярністю школярів користуються рукодільний гурток, "Шкіряний м'яч" (футбол), спортивні секції з волейболу, настільного тенісу, армреслінгу, танцювальний гурток, гуртки «Юний ерудит», «Юний конструктор», «Світ паперових фантазій», артстудія «Гармонія» тощо. Учні Центру є переможцями та лауреатами обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів.

Поряд з платними в школі працюють і гуртки на безоплатній основі, які ведуть вихователі. Це пізнавальний клуб "Пізнайко", „Вишивка бісером”, клуб „Милосердя”, клуб вихідного дня „Дозвілля”, „Маленькі актори”, „Друзі книги”. "Умілі ручки" тощо.

/Files/images/Зайнятість у гуртках.PNG

Найбільшою популярністю серед учнів школи користуються: волейбольна секція, арт-студія «Гармонія», гурток "Світ паперових фантазій", клуб «Ерудит» та гурток «Шкіряний м’яч» (футбол).

/Files/images/Рейтинг гуртків.PNG

Крім того, з метою сприяння різнобічному розкриттю творчого потенціалу зростаючої особистості, формування її базових якостей, створенню умов для повноцінного самовираження дітей з порушеннями слуху, вихованці у вільний від навчання час відвідують хореографічну студію та студію жестової пісні при обласному будинку культури УТОГ.

Так, учасники танцювального гуртка (керівник Ткачук М.М.) стали лауреатами обласного фестивалю «Барви Полісся», неодноразовими переможцями Міжнародного фестивалю театрального мистецтва в м.Тчеві (Польща), Молдові та Болгарії.

Дає вагомі результати системна фізкультурно-оздоровча робота.

«Щоб здоровий спосіб життя став невід’ємною частиною менталітету наших дітей, модним трендом у молодіжному середовищі – це має бути покладено в основу цілісної концепції зміцнення здоров’я нашого підростаючого покоління» (Бахтеєва)

Практика показує, що щоденне відвідування спортивного залу, проведення спортивних годин, рухливих перерв, спортивних секцій з 1 класу формують позитивне ставлення учнів до занять фізкультурою і спортом.

(Діаграма «Ставлення учнів до занять фізкультурою і сортом»)

/Files/images/Ставлення до занять спортом.PNG

(За наслідками анкетування негативне ставлення до занять фізкультурою і спортом виявили лише 7 учнів)

Щороку збірні закладу з волейболу (вікова група до 15 років) стають переможцями та призерами Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе».

Випускники школи складають основу чоловічої та жіночої збірних України з волейболу серед нечуючих. В нашому закладі, мабуть, єдиному в країні серед закладів для дітей з особливими потребами, виховано 12 золотих дефлімпійців, 15 чемпіонів світу, 16 чемпіонів Європи з волейболу, семеро заслужених майстрів спорту, восьмеро майстрів спорту Міжнародного класу, срібну призерку зі стрільби із гвинтівки, восьмеро спортсменів відзначено державними нагородами, а двоє вчителів фізкультури отримали звання заслужених тренерів, один нагороджений орденами «за заслуги» (ІІ, ІІІ ст.).

Більше 10 років в закладі проходять змагання з волейболу на Кубок директора Центру, в якому беруть участь команди району та м.Житомира, а ось майстер класи на цих змаганнях подають наші випускники – чемпіони України та чемпіони дефлімпійських ігор.

Коли бачиш наших випускників, важко повірити, що в них втрачена можливість жити в чудовому світі звуків. Вони життєрадісні, комунікабельні, енергійні, діяльні, у них багато різних мрій і планів. Вони навчаються в професійних училищах, коледжах, університетах, поповнюють волейбольні студентські команди, беруть активну участь в громадському житті освітнього закладу, в художній самодіяльності.

Вони не за стіною в цьому світі

А близько, лиш на відстані руки.

Вони розумні і талановиті,

У них свої бажання і думки.

Сміються, плачуть і переживають,

Шукають місце в світі між людьми,

Нераз в житті багато досягать

І більшими зусиллями, ніж ми.

Здавалося б: ну як їм подолати

Ці прірви та безодні мовчазні?

Але вони навчилися співати,

Які сердечні часто в них пісні!

Любов не можна бачити чи чути,

Не можна чути щире співчуття,

Та серцем можна глибоко відчути

Всі звуки, барви і красу життя!

Кiлькiсть переглядiв: 3642

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.