Методична робота в навчально-реабілітаційному Центрі спрямована на компетентнісний підхід, що визнаний базовою ідеєю реформування закладу і розглядається як стрижнева конструктивна ідея неперервної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу. Це налаштовує педагогічний колектив на докорінні зміни у змістовій, технологічній, навчально-виховній складовій та в управлінській діяльності, а також визначає методичну діяльність педагогічного колективу.

Методична робота сприяє тому, що головним у навчально-виховному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу співпрацю.

Педагогічні працівники Центру – активні учасники педагогічних виставок, семінарів, педагогічних читань, онлайн-конференцій, круглих столів, спеціальних семінарів.


В обласній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2016» були представлені роботи:

1. Стан фізичного виховання в Березівському навчально-реабілітаційному центрі

Загальна редакція: Васянович Л.П. – директор КЗ «Березівський навчально-реабілітаційний центр» Житомирської обласної ради

Укладач: Баранова Р.В. – заступник директора з навчальної роботи, Ковалик К.В. – заступник директора з виховної роботи, Тарасюк С.А. - інструктор слухового кабінету, Руденький А.О. – вчитель фізкультури

В роботі розкривається стан фізичного виховання дітей з порушенням слуху. Висвітлюється питання оптимального вибору структури фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, її навчально-методичного забезпечення.

Значне місце відводиться організації позакласної фізкультурно-масової роботи – складової системи фізичного самовдосконалення. Акцентовано увагу на формуванні здорового способу життя, світових досягненнях учнів та випускників школи.

2. Методичний посібник «Нестандартні форми засідань педради»

Укладач: Баранова Р.В. – заступник директора з навчальної роботи

Щоб засідання педагогічної ради не стали схожі на інструктивні педради, де директор чи його заступники доповідають, а вчителі мовчки записують їхні вказівки, щоб педрада стала лабораторією педагогічної майстерності, трибуною перспективного досвіду, щоб кожен її учасник був в постійному творчому пошуку, прагнув до спільних дій, узгоджував свої дії з колегами в доброзичливій атмосфері творчої взаємодії та співпраці, доцільно практикувати проведення нестандартних засідань педради. Це зробить їх цікавішими й ефективнішими, адже саме інноваційні форми роботи сприяють розвиткові пізнавальної активності вчителів, стимулюють самоосвіту, творчу ініціативу, надають можливість педагогам сповна реалізувати свій творчий потенціал.

У практичному збірнику пропонується план підготовки до педради, наказ директора Центру, зміст методичних бюлетенів та поширені протоколи засідання нестандартних педрад.

Рекомендовано для директорів, заступників директорів закладів освіти, керівників МО.

3. Збірник екологічних задач з математики «Твоє майбутнє в твоїх руках».

Укладач: Веремійчук Г.С. – вчитель математики і фізики.

/Files/images/ТМ в ТР.PNG

В посібнику вміщено задачі з екологічним змістом для слабочуючих учнів 5-6 класів. Ці задачі пов’язані з конкретним програмним матеріалом і носять пізнавальний характер. Їх розв’язування сприяє не тільки закріпленню матеріалу з математики, але й усвідомленню учнями важливості проблем охорони навколишнього середовища.

4. Методичний посібник «Інноваційні підходи в організації та проведенні засідань педагогічної ради»

Укладач: Ковалик К.В. – заступник директора з виховної роботи.

/Files/images/ІвО.PNG

У методичному посібнику висвітлено організаційно-педагогічні засади проведення педагогічної ради як колегіальної форми управління сучасною школою, роль педагогічної ради в демократизації внутрішкільного управління; нетрадиційні форми та методику підготовки й проведення педради.

5. Методичний збірник «Вернісаж педагогічних ідей»

Укладачі: Веремійчук Г.С. – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчитель математики, Кравчук Г.М. – вчитель фізики і математики.

Даний збірник містить розробки уроків, проведених педагогами Центру. Подані конспекти орієнтовані на інтегрованість навчального матеріалу із суміжних дисциплін. Такі уроки вносять у звичайну структуру шкільного навчання новизну та оригінальність, сприяють формуванню цілісної картини світу, розгляду об’єктів з кількох сторін, дозволяють систематизувати знання учнів, створюють сприятливі умови для розвивального навчання слабочуючих школярів, підвищення їхнього інтелектуального рівня та інтересу до навчання.

6. Дидактичний посібник для постановки звука [С]

Укладач: Шатило О.А. – вчитель-дефектолог молодшої групи дошкільного відділення.

В посібнику вміщено ілюстрований матеріал для роботи з дошкільниками, що мають вади слуху, з метою постановки звука С. Запропоновані види роботи використовуються на початковому етапі, коли закладається «фундамент», який забезпечує реалізацію фонетичного підходу до формування правильної вимови фонеми [С].

7. Шкільний науково-популярний журнал «Вісник інтелектуального клубу «Ерудит», «Академія».

Укладач: Лісакович І.М. – керівник шкільного інтелектуального клубу «Ерудит», вчитель правознавства.

Метою вісника є в адаптованій для слабочуючих дітей формі розширювати кругозір, збагачувати активний словниковий запас, стимулювати подальшу самостійну пізнавальну діяльність учнів, допомогти їм у визначенні кола власних пізнавальних інтересів. Завдяки журналу є можливість подати членам інтелектуального клубу «Ерудит» певну інформацію, заохотити їх до подальшого самостійного пошуку, а під час засідань клубу, які проводяться у формі інтелектуальних ігор та змагань, проконтролювати результат самостійної пізнавальної діяльності учнів, рівень засвоєння ними словниково-понятійного апарату. Журнал містить науково-популярні статті з різних предметів шкільної програми та різних галузей людського знання.

8. Збірник «Свята і пам’ятні дати моєї країни».

Укладач: Римарчук М.А. – вихователь Центру

До ілюстрованого збірника ввійшли адаптовані до слабочуючих школярів розповіді про святкові дні, які відзначаються в Україні. Подані матеріали сприяють національно-патріотичному вихованню учнів на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду та традицій.

Збірник розрахований на школярів, педагогів, батьків та всіх, хто цікавиться українською культурою.

9. Збірник «Коли в серці живуть добринки» (розробка виховних годин та сценарії родинних загальношкільних свят).

Укладач: Вознюк А.Б. – вихователь Центру.

Пропонований збірник містить творчо опрацьовані та узагальнені на основі власного досвіду розробки виховних годин, сценарії шкільних свят, які допоможуть вихователю початкової школи творчо і цікаво підготуватись до занять. Цінність збірника полягає в тому, що педагог може, з одного боку використовувати весь сценарій, з іншого – запозичити оригінальні думки, прийоми, підходи для створення власних конспектів занять та сценаріїв.

10. Методичний посібник «Формування основ енергозбереження на заняттях курсу «Я і енергія».

Автор-укладач: Ковтун І.М. – вчитель біології, керівник курсу «Я і енергія».

/Files/images/Шпере.PNG

В посібнику висвітлено питання оновлення змісту екологічної освіти в контексті впровадження нового курсу «Я і енергія» шляхом формування основ енергозбереження на заняттях зі слабочуючими дітьми. Запропоновано широку гаму розробок практичних занять з тематики енергозбереження.

11. Збірник «Я – людина, ти – громадянин, ми – патріоти»

Укладач: Захарова Н.Ц. – вихователь Центру.

/Files/images/Я - людина.PNG

У даному збірнику вміщені сценарії загальношкільних свят та виховних заходів з національно-патріотичного виховання.

Мета збірника – допомогти педагогам, які працюють зі слабочуючими дітьми урізноманітними і збагатити власну педагогічну діяльність, обрати доцільні методи та форми виховної роботи спрямовані на формування та розвиток особистості із високими моральними якостями, активною громадянською позицією.

12. Збірник «Граючись, вчимося вірно говорити»

Укладач: Нікітчина Ю.П. – вихователь початкових класів навчально-реабілітаційного Центру.

Даний збірник містить поради педагогам щодо використання на уроках та в позаурочний час дидактичних ігор як важливого засобу активізації мовленнєвої діяльності, молодших слабочуючих школярів.

Наведені в посібнику ігри спрямовані на розв’язання завдань з усіх напрямків мовленнєвого розвитку дітей: формування навичок зв’язного мовлення, удосконалення граматичної будови мовлення, активізацію словника та вдосконалення звукової культури мовлення.


В обласній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2017» були представлені роботи:

- В номінації «Управлінська діяльність керівників закладів освіти»: методичний посібник «Науково-педагогічні засади внутрішкільного контролю у сфері управлінської діяльності заступника директора школи: зміст і структура». Автор – укладач: Баранова Р. В. – заступник директора по навчальній роботі.

В посібнику розкрито теоретичні та практичні засади внутрішкільного контролю як основної функції управління в роботі заступника директора навчально-реабілітаційного центру, зібрано рекомендації щодо контролю за основними ланками багатогранного шкільного життя через розуміння суті демократичних перетворень, стилю взаємовідносин між людьми, вміння делегувати обов’язки, переконаність в необхідності широкого обговорення управлінських рішень. Рекомендовано для заступників директорів спеціальних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів.

- У номінації «Упровадження інновацій в навчанні та вихованні дітей з особливими потребами» - методичний посібник «Системна реалізація індивідуальних планів корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в умовах навчально-реабілітаційного центру».

Автор – укладач: Тарасюк С. А.- інструктор слухового кабінету.

/Files/images/СР.PNG

В посібнику розкривається сутність системної реалізації індивідуальних планів реабілітації дітец зі складними вадами розвитку в умовах дошкільного відділення навчально-реабілітаційного центру. Висвітлюються пріоритетні принципи та аспекти корекційно-реабілітаційного процесу. Узагальнюється досвід практичної діяльності та показники ефективності процесу комплексної реабілітації дошкільників зі складними вадами розвитку.


Адміністрація та педагоги Центру беруть участь у різноманітних методичних заходах, що проводяться на базі Інституту корекційної педагогіки та психології, Інституту модернізації освіти, Центру слухової реабілітації «Аврора» та науково-виробничого підприємства «Вабос», Всеукраїнських педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях.

Протягом останнього часу в методичній роботі Центру реалізовано ряд методичних проектів: «Школа на шляху освоєння ІКТ», «Інтегроване навчання – проблема освіти», «Якщо дитина не хоче вчитися», «Інформаційно-розвальні технології – похідні нового типу освіти» та інші.


Кiлькiсть переглядiв: 1402

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.